SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

 

SUR KALIP’ın saygınlığı, kurumumuzun en önemli varlıklarından biridir.

 

Yönetimimiz, grubumuzun temel taşı olarak dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce arasında doğru bir denge geliştirmeyi ve bu dengeyi sürdürmeyi hedeflemektedir.

 

Davranış Kuralları, hepimizin günlük seçimlerimiz, davranışlarımız ve kararlarımızda uymamız gereken kurumsal değerleri ve davranış kurallarını açıklamaktadır.

 

SUR KALIP Yöneticilerinin bu kurallarla ulaşmak istediği ana hedef, SUR KALIP ’in dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce kapsamında hareket etme kavramını nasıl yorumladığı konusunda rehberlik sağlamaktır.

 

SUR KALIP’ın değerleri, iç kural ve düzenlemeleri hakkında yüksek bir bilinç seviyesine sahip olmak, günlük faaliyetlerimiz için esastır.

 

SUR KALIP, karşılıklı güvene dayalı bir kültürü korumakta ve farklı düşüncelere ve kültürel çeşitliliğe değer vermektedir. Kültürel çeşitlilik arz eden bir iş gücünü teşvik etmekte ve tüm personelimize ırk, renk, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsi eğilim veya fiziksel özüre bakmaksızın eşit davranmaktayız.

 

Hiç bir sert yada insanlık dışı muamele, taciz, zorla çalıştırma ya da borçlandırma tolere edilmez ve herhangi bir ayrımcılık yapılmaz.

 

18 yaş altında personel çalıştırmayız.

 

Bu Kurallara uyulması, işlerimizde bize bir avantaj sağlayacak ve SUR KALIP’ın uzun vadeli bekasına katkıda bulunacaktır.

 

Yönetimimiz, her bir çalışanımızın çabalarıyla kurumumuzun saygınlığının korunabileceğine ve hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, finansörler, denetmenler ve çalışanlar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza güven telkin edebileceğine tamamen inanmaktadır.

 

Bu değerler ve kurallar hakkında veya belli bir durumda bu değer ve kurallara nasıl uymanız gerektiği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, İnsan Kaynakları yöneticisine danışıp rehberlik istemeniz gerekir.

 

İstenen dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce seviyesini yalnızca birlikte hareket ederek elde edebiliriz.

 

 

 

© 2019 | Sur Kalıp | Tüm Hakkı Saklıdır.