SUR KALIP İSG POLİTİKASI

 

Surkalıp ve Çalışanları olarak, gelişen teknoloji içinde hedeflerimize adım adım ulaşmak için İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi için aşağıda belirttiğimiz uygulamalarda;

 

• İşletmede yapılacak tüm çalışmalarda İş Sağlığı Güvenliğinin sağlanması önceliğimizdir.

 

• Çalışmalar sırasında çalışanların ve faaliyetlerden etkilenebilecek diğer insanların sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi almayı

 

• İş Sağlığı Güvenliği (İSG)  bilincinin işveren ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmeyi,

 

• Faaliyetler sırasında İSG ile ilgili tehlikeleri izlemek ve bunları en aza indirmek için çalışmalar yapmayı,

 

• İSG ile ilgili mevzuata koşulsuz bir şekilde uymayı ve faaliyetler süresince İSG performansının sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmeyi,

 

• İşletme Faaliyetlerinde görev alan her düzeydeki yönetici, kendi kişisel güvenliklerinden sorumlu oldukları kadar, alt kadrolarının davranış ve eylemlerinden de sorumlu olduklarının bilincinde olduklarını taahhüd ederiz.

 

 

 

 

© 2019 | Sur Kalıp | Tüm Hakkı Saklıdır.