ÇEVRE POLİTİKASI

 

Firmamız ürünlerimizin çevre etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını, idame ettirilmesini, kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Bu kapsam içerisinde firmamız ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

 

 Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

 

• Çevre ile ilgili kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak

 

• Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak

 

• Kirliliği ve atıkları en aza indirmek

 

• Çalışanları sürekli eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek

 

• Enerji kullanımı verimliliğini arttırmak

• Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak

 

• Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak

 

Plastik konusunda uzmanlığımız, altyapımız ve yatırımlarımız sayesinde, insana ve çevreye sorumlu çözümlerle üretim yaparız. Sur Kalıp'ta üretilen ürünler geri dönüşümlüdür. Üretimden arta kalan atıklar işlenerek gıda dışı ambalaj imalatında tekrar kullanılır.

 

 

 

 

© 2019 | Sur Kalıp | Tüm Hakkı Saklıdır.